Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturna dediščina

Evropska kulturna dediščina je bogat in raznolik mozaik kulture in ustvarjalnosti, dediščina prejšnjih generacij Evropejcev in zapuščina prihodnjih generacij. Vključuje naravna, zgrajena in arheološka območja, muzeje, spomenike, umetniška dela, zgodovinska mesta, literarna, glasbena in avdiovizualna dela ter znanje, prakse in tradicije evropskih državljanov.

Čeprav so za politiko na tem področju v prvi vrsti odgovorne države članice ter regionalne in lokalne oblasti, je EU zavezana varstvu in krepitvi evropske kulturne dediščine s številnimi politikami in programi.

Podrobnejše informacije o teh politikah in programih so na voljo v naslednjih oddelkih: