Skip to main content

Culture and Creativity

Cultureel erfgoed

Het Europees cultureel erfgoed is een rijk en divers mozaïek van culturele en creatieve uitingen, dat eerdere generaties Europeanen ons en de komende generaties hebben nagelaten. Het omvat landschappen, gebouwen en archeologische vindplaatsen, musea, monumenten, kunstwerken, historische steden, literatuur, muziek, audiovisuele werken en de kennis, werkwijzen en tradities uit heel Europa.

Het beleid op dit gebied valt in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de EU-landen, regionale en lokale overheden, maar ook de EU zet zich in voor het Europees cultureel erfgoed.

Meer informatie: