Skip to main content

Culture and Creativity

Kultúrne dedičstvo

Európske kultúrne dedičstvo je bohatá a rozmanitá mozaika kultúrnych a tvorivých prejavov. Je to dedičstvo predchádzajúcich generácií Európanov a zároveň dedičstvo pre tých, ktorí prídu po nás. Zahŕňa prírodné lokality, architektonické diela a archeologické náleziská, múzeá, pamiatky, umelecké diela, historické mestá, literárne, hudobné a audiovizuálne diela a znalosti, zvyklosti a tradície európskych občanov.

Za politiku v tejto oblasti zodpovedajú v prvom rade členské štáty a ich regionálne a miestne orgány, avšak EÚ je odhodlaná chrániť a zveľaďovať európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom celého radu politík a programov.

Podrobné informácie o týchto politikách a programoch nájdete v týchto oddieloch: