Skip to main content

Culture and Creativity

Kultúrne dedičstvo

Európske kultúrne dedičstvo je bohatá a rozmanitá mozaika kultúrnych a tvorivých prejavov. Je to dedičstvo predchádzajúcich generácií Európanov a zároveň dedičstvo pre tých, ktorí prídu po nás. Zahŕňa prírodné lokality, architektonické diela a archeologické náleziská, múzeá, pamiatky, umelecké diela, historické mestá, literárne, hudobné a audiovizuálne diela a znalosti, zvyklosti a tradície európskych občanov.

Za politiku v tejto oblasti zodpovedajú v prvom rade členské štáty a ich regionálne a miestne orgány, avšak EÚ je odhodlaná chrániť a zveľaďovať európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom celého radu politík a programov.

Podrobné informácie o týchto politikách a programoch nájdete v týchto oddieloch:

Kultúrne dedičstvo v iných politikách EÚ

V európskom akčnom rámci pre kultúrne dedičstvo sa navrhuje, aby sa problematike kultúrneho dedičstva venovalo mnoho ďalších politík EÚ presahujúcich rámec kultúry.

Ocenenia za ochranu európskeho dedičstva

Ocenenia za ochranu európskeho dedičstva upriamujú pozornosť na pozoruhodné projekty, iniciatívy a osobnosti v oblasti kultúrneho dedičstva.

Dni európskeho dedičstva

Dni európskeho dedičstva patria medzi najobľúbenejšie participatívne kultúrne podujatia v Európe.

European Heritage Label

EHL sites have been selected for their symbolic value, their role in European history and the activities they offer.