Skip to main content

Culture and Creativity

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe Europy to barwna i różnorodna mozaika ekspresji kulturalnej i twórczej, która jest spuścizną po poprzednich pokoleniach Europejczyków dla nas i dla przyszłych pokoleń. Obejmuje obiekty przyrodnicze i architektoniczne, stanowiska archeologiczne, muzea, pomniki, dzieła sztuki, zabytkowe miasta, dzieła literackie, muzyczne i audiowizualne, a także umiejętności, obyczaje i tradycje Europejczyków.

Chociaż za politykę w tej dziedzinie odpowiadają przede wszystkim państwa członkowskie, w tym władze regionalne i lokalne, UE zaangażowała się w ochronę i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Europy poprzez szereg strategii politycznych i programów.

Szczegółowe informacje na temat tych strategii i programów zamieszczono na stronach wymienionych poniżej:

Dziedzictwo kulturowe w innych obszarach polityki UE

Zgodnie z europejskimi ramami działania w zakresie dziedzictwa kulturowego dziedzictwo to należy wspierać również w ramach wielu innych obszarów polityki unijnej, nie tylko w obszarze kultury.

Europejska nagroda w dziedzinie dziedzictwa

Europejska nagroda w dziedzinie dziedzictwa pozwala zdobyć rozgłos niezwykłym projektom, inicjatywom i osobistościom w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa należą do najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie.

European Heritage Label

EHL sites have been selected for their symbolic value, their role in European history and the activities they offer.