Skip to main content

Culture and Creativity

Културно наследство

Културното наследство на Европа е богата и разнообразна мозайка от различни форми на културно и творческо изразяване, наследство от предишните поколения европейци и завещание за следващите. То включва природни, архитектурни и археологически обекти, музеи, паметници, произведения на изкуството, исторически градове, литературни, музикални, аудио-визуални и цифрови творби, както и знанията, практиките и традициите на европейските граждани.

Въпреки че политиката в тази област е преди всичко отговорност на държавите членки, регионалните и местните власти, ЕС се е ангажирал да работи за опазване и подобряване на състоянието на културното наследство на Европа чрез редица политики и програми.

Подробна информация за тези политики и програми можете да намерите в следните раздели:

Културното наследство в другите политики на ЕС

В Европейската рамка за действия в областта на културното наследство се предлага да се предприемат действия във връзка с културното наследство чрез много други политики на ЕС извън областта на културата.

Награди за европейско наследство

Наградите за европейско наследство насочват вниманието към забележителни проекти, инициативи и личности в областта на културното наследство.

European Heritage Label

EHL sites have been selected for their symbolic value, their role in European history and the activities they offer.