Skip to main content

Culture and Creativity

Културно наследство

Културното наследство на Европа е богата и разнообразна мозайка от различни форми на културно и творческо изразяване, наследство от предишните поколения европейци и завещание за следващите. То включва природни, архитектурни и археологически обекти, музеи, паметници, произведения на изкуството, исторически градове, литературни, музикални, аудио-визуални и цифрови творби, както и знанията, практиките и традициите на европейските граждани.

Въпреки че политиката в тази област е преди всичко отговорност на държавите членки, регионалните и местните власти, ЕС се е ангажирал да работи за опазване и подобряване на състоянието на културното наследство на Европа чрез редица политики и програми.

Подробна информация за тези политики и програми можете да намерите в следните раздели: