Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūros paveldas

Europos kultūros paveldas yra turtingas ir įvairus kultūrinės ir kūrybinės raiškos atspindys. Tai palikimas, kurį gavome iš ankstesnių kartų ir kurį paliksime būsimoms kartoms. Tai gamtos paminklai, architektūros objektai ir archeologinės vietovės, muziejai, paminklai, meno kūriniai, istoriniai miestai, literatūros, muzikos ir audiovizualiniai kūriniai, taip pat Europos piliečių žinios, praktika ir tradicijos.

Nors už šios srities politiką visų pirma atsako valstybės narės, regionų ir vietos valdžios institucijos, ES yra įsipareigojusi saugoti ir stiprinti Europos kultūros paveldą taikydama įvairią politiką ir programas.

Išsami informacija apie šią politiką ir programas pateikiama toliau pateiktuose skirsniuose: