Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuuripärandi poliiitikasuund

Euroopa kultuuripärand on kultuuri- ja loome väljendusvormide rikkalik ja mitmekesine mosaiik, mis on päritud eelmiste põlvkondade eurooplastelt ja antakse edasi tulevastele põlvkondadele. See hõlmab looduslikke, ehitatud ja arheoloogilisi objekte, muuseume, mälestusmärke, kunstiteoseid, ajaloolisi linnu, kirjandus-, muusika- ja audiovisuaalteoseid ning Euroopa kodanike teadmisi, tavasid ja traditsioone.

Kuigi selle valdkonna poliitika eest vastutavad peamiselt liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, on EL võtnud endale kohustuse kaitsta ja väärtustada Euroopa kultuuripärandit mitme poliitikasuuna ja programmi kaudu.

Üksikasjalik teave nende poliitikasuundade ja programmide kohta on esitatud järgmistes punktides.