Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

It-tieqa għall-Investiment Soċjali u l-Ħiliet tiffaċilita: l-iżvilupp ta’ ħiliet u kompetenzi ewlenin; it-tlaqqigħ, l-implimentazzjoni u l-użu akbar ta’ ħiliet permezz tal-edukazzjoni, it-taħriġ, inklużi t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol u attivitajiet relatati. It-tieqa tappoġġja wkoll proġetti li jinvolvu l-innovazzjoni soċjali, is-servizzi tas-saħħa, it-tixjiħ u l-kura fit-tul, l-aċċess għall-prevenzjoni, it-trattamenti innovattivi u l-għażliet tas-saħħa elettronika, l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà, u l-attivitajiet kulturali u kreattivi b’għan soċjali.

Total budget
€26.2 biljun
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
L-intermedjarji finanzjarji se joffru soluzzjonijiet ta’ finanzjament imfassla apposta lill-applikanti interessati.
Who can apply
Il-fond InvestEU jista’ jiġi aċċessat minn: • Il-Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma membri taż-ŻEE, f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea; • Il-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali, f’konformità mal-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni (kif stabbiliti fil-ftehimiet ta' qafas rispettivi, fid-deċiżjonijiet tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill jew ftehimiet formalizzati oħra); • Il-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, f’konformità mal-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni; • Pajjiżi terzi oħrajn, f’konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni.
No. of partners needed
Mhux imsemmija.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
L-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi lil intermedjarji finanzjarji speċifiċi
Total initiative budget
Baġit għall-Investiment Soċjali u l-Ħiliet: €2.8 biljun
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3