Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het venster Sociale investeringen en vaardigheden bevordert: de ontwikkeling van vaardigheden en sleutelcompetenties, de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de inzetbaarheid en een intensiever gebruik van vaardigheden door middel van onderwijs en opleiding, waaronder opleiding op de werkplek en aanverwante activiteiten. Ook worden met het venster projecten ondersteund op het gebied van sociale innovatie, gezondheidszorg, vergrijzing en langdurige zorg, toegang tot preventie, innovatieve behandelingen en e-gezondheidsopties, inclusie en toegankelijkheid, en culturele en creatieve activiteiten met een sociaal doel.

Total budget
26,2 miljard euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
De financiële tussenpersonen zullen toegesneden financieringsoplossingen aanbieden aan geïnteresseerde aanvragers.
Who can apply
Het InvestEU-fonds is toegankelijk voor:
• lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die ook lid zijn van de EER, overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
• toetredende staten, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, overeenkomstig de algemene beginselen en voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma’s van de Unie (zoals vastgesteld in de respectieve kaderovereenkomsten, besluiten van de Associatieraad of andere geformaliseerde overeenkomsten)
• landen van het Europees nabuurschapsgebied, overeenkomstig de algemene beginselen en voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma’s van de Unie
• andere derde landen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in een specifieke overeenkomst betreffende de deelname van het derde land aan programma’s van de Unie
No. of partners needed
Niet vermeld.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Aanvragen moeten worden ingediend bij specifieke financiële tussenpersonen
Total initiative budget
Begroting van het venster Sociale investeringen en vaardigheden 2,8 miljard euro
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3