Skip to main content

Culture and Creativity

Een solidariteitsproject is een solidariteitsactiviteit zonder winstoogmerk die door jongeren zelf wordt opgestart, ontwikkeld en uitgevoerd voor een periode van twee tot twaalf maanden.

Bij een project is een groep van minimaal vijf jongeren betrokken die zich richten op een duidelijk vastgesteld onderwerp dat zij verkennen door middel van dagelijkse activiteiten waarbij alle leden van de groep betrokken zijn.

Erasmus voor jonge ondernemers is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat beginnende jonge ondernemers in staat stelt te werken met en te leren van meer ervaren ondernemers die kleine ondernemingen in andere landen leiden.

Met deze financieringsmogelijkheid worden projecten in de culturele en creatieve sectoren ondersteund. Daarbij kunnen een brede reeks activiteiten en initiatieven en een breed scala aan aanvragers worden gesteund. De steun is bedoeld voor projecten die een transnationale culturele samenwerking omvatten en bijdragen aan de creatie en verspreiding van Europese kunstwerken en kunstenaars over grenzen heen.

Een solidariteitsproject is een solidariteitsactiviteit zonder winstoogmerk die door jongeren zelf wordt opgestart, ontwikkeld en uitgevoerd voor een periode van twee tot twaalf maanden. Bij een project is een groep van ten minste vijf jongeren betrokken die zich richten op een duidelijk afgebakend thema dat zij zullen onderzoeken tijdens dagelijkse activiteiten waarbij alle groepsleden betrokken zijn.

Het programma “ACS-EU towards a viable cultural industry” heeft tot doel het potentieel van de culturele en creatieve sector aan te zwengelen en de bijdrage ervan aan de sociale en economische ontwikkeling van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) te bevorderen. Het programma is erop toegespitst ondernemerschap en culturele innovatie aan te moedigen, nieuwe banen te creëren en het inkomen van kunstenaars en culturele professionals te verhogen.

De kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT zijn partnerschappen die bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten bij elkaar brengen met als doel hun samenwerking te versterken en een gunstig klimaat te scheppen voor creatieve denkprocessen en innovatie. De gemeenschappen dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, de opstart van nieuwe bedrijven en de opleiding van een nieuwe generatie ondernemers. De cultuur- en creativiteitsgemeenschap van het EIT zal innovatieve oplossingen opleveren die de sectoren en industrieën sterker en veerkrachtiger helpen maken.

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een nieuw financieringsprogramma van de EU dat erop is toegespitst digitale technologie naar bedrijven, burgers en overheidsdiensten te brengen. Het programma verstrekt strategische financiering zodat wij de vele uitdagingen waar wij vandaag de dag mee worden geconfronteerd op het gebied van digitale technologieën en infrastructuren kunnen aangaan.

Investeringsactiviteiten omvatten activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie, demonstratie en digitale activiteiten, met inbegrip van investeringen in verband met de lancering van nieuwe producten en technologieën op de markt. Ook wordt geïnvesteerd in de innovatie van organisaties en processen, inclusief nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen in verschillende sectoren.

Projecten van cluster 3, “Civiele veiligheid voor de samenleving”, zullen de uitvoering van beleidsprioriteiten van de EU in verband met veiligheid, met inbegrip van cyberveiligheid, risicobeperking bij rampen en veerkracht ondersteunen. Culturele en creatieve belanghebbenden kunnen betrokken raken bij: • onderzoeksprojecten die bijdragen aan de bestrijding van smokkel van cultuurgoederen; • de beoordeling van het risico op rampen en kwetsbaarheden op culturele-erfgoedlocaties; • grote culturele evenementen.

Subscribe to Kunstambachten