Skip to main content

Culture and Creativity

Solidarnostni projekt je neprofitna solidarnostna aktivnost, ki jo začnejo, razvijejo in izvajajo mladi za obdobje od dveh do dvanajstih mesecev.

Pri projektu sodeluje skupina najmanj petih mladih, ki se osredotočijo na jasno opredeljeno temo za obravnavo v okviru vsakodnevnih aktivnosti, v katere so vključeni vsi člani skupine.

Solidarnostni projekti obravnavajo ključne izzive znotraj skupnosti, kjer je primerno, tudi tiste, opredeljene skupaj v obmejnih regijah, ki prinašajo tudi jasno evropsko dodano vrednost.

Erasmus za mlade podjetnike je program čezmejnih izmenjav, ki nadobudnim mladim podjetnikom in podjetnicam omogoča, da sodelujejo z izkušenimi podjetniki, ki vodijo mala podjetja v drugih državah, in se učijo od njih.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Solidarnostni projekt je neprofitna solidarnostna aktivnost, ki jo začnejo, razvijejo in izvajajo mladi za obdobje od dveh do dvanajstih mesecev. Pri projektu sodeluje skupina najmanj petih mladih, ki se osredotočijo na jasno opredeljeno temo za obravnavo v okviru vsakodnevnih aktivnosti, v katere so vključeni vsi člani skupine. Solidarnostni projekti obravnavajo ključne izzive znotraj skupnosti, kjer je primerno, tudi tiste, opredeljene skupaj v obmejnih regijah, ki prinašajo tudi jasno evropsko dodano vrednost.

Cilj programa „AKP-EU na poti k uspešni kulturni industriji“ je povečati potencial kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter njegov prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju afriških, karibskih in pacifiških držav. Cilj programa je spodbujati podjetništvo in kulturne inovacije, ustvarjati nova delovna mesta ter povečati prihodke umetnikov in kulturnih delavcev.

Skupnosti znanja in inovacij v okviru inštituta za inovacije in tehnologijo so partnerstva, ki združujejo podjetja, raziskovalna središča in univerze ter so namenjena krepitvi njihovega sodelovanja in oblikovanju spodbudnega okolja za ustvarjalno razmišljanje in razvoj inovacij. Skupnosti prispevajo k razvoju inovativnih izdelkov in storitev, ustanavljanju novih podjetij in usposabljanju nove generacije podjetnikov. Skupnost EIT z naslovom Kultura in ustvarjalnost bo zagotavljala inovativne rešitve, ki bodo gospodarskim panogam in industrijam pomagale, da postanejo močnejše in odpornejše.

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je nov program financiranja EU s poudarkom na približevanju digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Program zagotavlja strateško financiranje za reševanje številnih izzivov na področju digitalnih tehnologij in infrastruktur. Cilj programa je pospešiti gospodarsko okrevanje ter usmerjati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, da bo koristila vsem, zlasti pa malim in srednjim podjetjem.

Naložbene dejavnosti vključujejo raziskave, inovacije ter predstavitvene in digitalne dejavnosti, vključno z naložbami za uvajanje novih proizvodov in tehnologij na trg. Zajemajo tudi organizacijske in procesne inovacije, vključno z novimi in inovativnimi poslovnimi modeli na različnih področjih. Ta področja lahko med drugim vključujejo sektorje, kot so energetika, energetsko intenzivna industrija, okolje, modro gospodarstvo, pomorstvo, promet, zdravje, znanosti o življenju, biotehnologija, agroživilstvo, obramba, vesolje ter kultura in ustvarjalni sektor.

Dejavnosti v okviru podprograma „Širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora“ so namenjene spodbujanju razširjanja in izkoriščanja rezultatov raziskav s krepitvijo interakcije med izobraževanjem in raziskavami. Deležniki s področja kulture in ustvarjalnosti so lahko kot partnerji vključeni v raziskovalne projekte za krepitev regionalne inovacijske odličnosti, ki vključujejo ekosisteme različnih akterjev, ki lahko v procesu raziskav in inovacij širijo znanje in povečujejo udeležbo.

Projekti sklopa 3 „Civilna varnost za družbo“ bodo podpirali izvajanje prednostnih nalog politike EU v zvezi z varnostjo, med drugim kibernetsko, ter zmanjševanjem tveganja nesreč in odpornostjo. Deležniki iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev se lahko vključijo v: • raziskovalne projekte, ki prispevajo k boju proti nedovoljeni trgovini s predmeti kulturne dediščine; • oceno tveganja nesreč in ranljivosti območij kulturne dediščine; • velike kulturne prireditve.

Subscribe to Umetniški obrti