Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Lifeprogrammet är med och finansierar projekt som gäller
• klimatanpassning i städerna och fysisk planering
• infrastrukturens resiliens
• hållbar vattenförvaltning i områden med risk för torka
• översvämnings- och kustförvaltning
• jordbrukets, skogsbrukets och turismnäringens resiliens
• stöd till EU:s yttersta randområden när det gäller beredskap för extrema väderhändelser, framför allt i kustområden.

Programmet stöder projekt för bästa praxis och pilot- och demonstrationsprojekt som stärker motståndskraften mot klimatförändringar.

Delprogrammet för begränsning av och anpassning till klimatförändringar bidrar till omställningen till en hållbar, energieffektiv, klimatneutral och motståndskraftig ekonomi baserad på förnybar energi. Verksamheten ska bidra till hållbar utveckling.

Total budget
5,4 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Det varierar men vanligen 1–4 miljoner euro för standardåtgärdsprojekt. Det finns också särskilda ansökningsomgångar för mindre projekt på mellan 70 000 euro och 500 000 euro.
Who can apply
Offentliga eller privata organisationer som är registrerade i EU kan söka.
No. of partners needed
Minst en
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
More info on the programme
Total initiative budget
947 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
6
Need count
3