Skip to main content

Culture and Creativity

Enterprise Europe Network är ett stort nätverk och en kontaktpunkt för små och medelstora företag som vill förbättra sin konkurrenskraft. Nätverket erbjuder företagsstöd och ger råd om möjligheterna på den inre marknaden. Man samverkar också med plattformar för smart specialisering, digitala innovationsknutpunkter, kunskaps- och innovationsgrupper, centrum för viktig möjliggörande teknik och liknande initiativ.

Subscribe to Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)