Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Projekt partnerství WORTH podporuje malé a střední podniky v kreativním odvětví, aby spolupracovaly na nadnárodní úrovni s cílem vyvíjet inovativní výrobky se zajímavým designem. Projekt podněcuje výměny a partnerství mezi kreativními pracovníky, designéry, výrobci, řemeslníky a technologickými firmami. Klíčovými zásadami projektů je kvalita zkušeností, včetně stylu a estetiky, zdravé a bezpečné životní prostředí, udržitelnost a oběhovost, jakož i začleňování a dostupnosti (včetně cenové). Iniciativa WORTH II, která byla zahájena v roce 2021, navazuje na úspěch první fáze (2017–2021). Ve třech výzvách k předkládání návrhů bude vybráno 200 nadnárodních partnerství.

Total budget
26,2 miliardy eur na program Invest-EU
Dates
2021–2027
Grant / loan size
není relevantní
Who can apply
Za způsobilé budou považovány pouze návrhy, které splňují následující podmínky. • Hlavní žadatelé i partneři by měli působit v odvětvích životního stylu, jako je textil/móda, obuv, kůže/kožešiny, nábytek / bytové dekorace / interiérový design / architektura, klenoty a doplňky • Měli by vykonávat obchodní činnosti, jako je design, výroba/řemesla nebo technologický rozvoj • Musí být usazeni v zemi EU, v zemi přidružené k programu COSME nebo ve Spojeném království. • Univerzity, výzkumné organizace nebo designové laboratoře se v případě, že je to odůvodněné a relevantní pro projekt, mohou účastnit taktéž.
No. of partners needed
není relevantní
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
More info on the programme
Total initiative budget
není relevantní
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
2
Need count
7