Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Solidaarsusprojekt on mittetulunduslik solidaartegevus, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise 2–12 kuu jooksul.

Projektis osaleb vähemalt viis noort, kes keskenduvad selgelt määratletud teemale, mida nad uurivad igapäevaste tegevuste kaudu, mis hõlmavad kõiki rühma liikmeid.

Solidaarsusprojektides tegeletakse kogukonna põhiküsimustega, sealhulgas piirialadel ühiselt kindlaks tehtud küsimused, kui see on vajalik, ning samuti peaksid need andma Euroopa lisaväärtust.

Total budget
1 miljard eurot
Dates
2021–2027
Grant / loan size
vt projektikonkurss
Who can apply
kõik programmi osalisriigis asutatud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud organisatsioonid, kes tegutsevad projekti ellu viiva rühma nimel.
No. of partners needed
vähemalt üks
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
konkursikutsed
More info on the programme
Total initiative budget
Euroopa solidaarsuskorpuse 2021. aasta projektikonkurss võrdluseks: 138 miljonit eurot
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1