Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelma (DIGITAL) on uusi EU:n rahoitusohjelma, joka keskittyy tuomaan digiteknologiaa yritysten, ihmisten ja julkishallinnon käyttöön. Ohjelmasta myönnetään strategista rahoitusta digitaaliteknologiaan ja -infrastruktuureihin liittyvien nykyhaasteiden ratkaisemiseen. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa talouden elpymistä ja ohjata Euroopan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiota. Tästä on hyötyä kaikille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.

DIGITAL-ohjelmassa tuetaan hankkeita viidellä keskeisellä valmiusalueella:
• suurteholaskenta
• tekoäly
• kyberturvallisuus
• pitkälle viety digitaalinen osaaminen
• digitaaliteknologian käyttöönotto ja saavutettavuus (myös digitaali-innovaatiokeskittymien kautta)

Total budget
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Who can apply
Vuosien 2021–2027 työohjelmat ovat parhaillaan hyväksyttävinä. Lisätietoja kelpoisuuskriteereistä ja yksittäisistä ehdotuspyynnöistä on saatavilla piakkoin.
No. of partners needed
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Ohjelman kokonaismäärärahat vuosiksi 2021–2027: 7,6 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
1