Skip to main content

Culture and Creativity

Erasmus za mlade poduzetnike prekogranični je program razmjene koji ambicioznim mladim poduzetnicima omogućuje da surađuju i uče od iskusnijih poduzetnika koji vode mala poduzeća u drugim zemljama.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

Projekt solidarnosti je neprofitna aktivnost solidarnosti koju pokreću, razvijaju i provode mladi u razdoblju od dva mjeseca do 12 mjeseci. U projektu sudjeluje skupina od najmanje pet mladih, usredotočena na jasno utvrđenu temu koju će istražiti u okviru svakodnevnih aktivnosti u koje su uključeni svi članovi skupine. Projekti solidarnosti bave se važnim problemima zajednice, prema potrebi uključujući one koji su zajednički utvrđeni u pograničnim regijama, te bi trebali imati i jasnu europsku dodanu vrijednost.

Cilj je programa AKP-a i EU-a za kulturu „Ususret održivoj kulturnoj industriji” povećati potencijal kulturnog i kreativnog sektora te njegov doprinos društvenom i gospodarskom razvoju afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP). Također se želi potaknuti poduzetništvo i inovacije u kulturi, otvoriti nova radna mjesta i povećati prihode umjetnika i kulturnih djelatnika.

EIT-ove zajednice znanja i inovacija (ZZI-ji) partnerstva su koja okupljaju poduzeća, istraživačke centre i sveučilišta, a cilj im je ojačati njihovu suradnju i stvoriti okruženje za procvat kreativnog razmišljanja i razvoj inovacija. Zajednice doprinose razvoju inovativnih proizvoda i usluga, osnivanju novih poduzeća i osposobljavanju nove generacije poduzetnika. EIT-ova Zajednica za kulturu i kreativnost osmislit će inovativna rješenja koja će tim sektorima i industrijama pomoći da postanu jači i otporniji.

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na približavanje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama. Iz njega se osigurava strateško financiranje za odgovor na brojne izazove s kojima se danas suočavamo u pogledu digitalnih tehnologija i infrastruktura. Cilj mu je ubrzati gospodarski oporavak i oblikovati digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva na dobrobit sviju, pogotovo malih i srednjih poduzeća.

Aktivnosti ulaganja obuhvaćaju istraživanja, inovacije, demonstraciju i digitalne aktivnosti, uključujući ulaganja povezana sa stavljanjem novih proizvoda i tehnologija na tržište. Uključuju i inovacije u području organizacije i poslovnih procesa, uključujući nove i inovativne poslovne modele u raznim područjima. Ta područja mogu uključivati, među ostalim, sektore energetike, energetski intenzivne industrije, okoliša, plavoga gospodarstva, pomorstva, prometa, zdravstva, bioloških znanosti, biotehnologije i obrane te poljoprivredno-prehrambeni, svemirski, kulturni i kreativni sektor.

Aktivnosti u okviru potprograma „Širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora” usmjerene su na promicanje širenja i iskorištavanja rezultata istraživanja jačanjem interakcije između obrazovanja i istraživanja. Dionici iz kulturnih i kreativnih sektora mogu biti uključeni kao partneri u istraživačke projekte za jačanje regionalne inovacijske izvrsnosti, kojima su obuhvaćeni ekosustavi različitih aktera koji mogu širiti znanje i proširiti sudjelovanje u procesu istraživanja i inovacija.

Projektima u okviru klastera 3. „Civilna sigurnost za društvo” podupirat će se provedba prioriteta politika EU-a koji se odnose na sigurnost, uključujući kibersigurnost, te smanjenje rizika od katastrofa i otpornost na njih. Dionici u kulturnim i kreativnim sektorima mogu se uključiti u: • istraživačke projekte kojima se doprinosi borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima • procjenu rizika od katastrofa i ranjivosti lokaliteta kulturne baštine te • velika kulturna događanja.

Cilj je klastera 1. „Zdravlje” stvoriti snažnije, uključivije i demokratskije europsko društvo. Usmjeren je na razvoj ključnih digitalnih tehnologija, sektora i lanaca vrijednosti.

Pozivi na podnošenje prijedloga u okviru odredišta „Očuvanje zdravlja u društvu koje se brzo mijenja” mogu uključiti dionike u kulturi kao partnere koji doprinose promicanju zdravijeg načina života i ponašanja te mogu poduprijeti učinkovita rješenja za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti.

Subscribe to Glazba