Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

A beruházási tevékenységek kutatási, innovációs, demonstrációs és digitális tevékenységeket – többek között új termékek és technológiák piaci bevezetéséhez kapcsolódó beruházásokat – foglalnak magukban. A szervezési és eljárási innovációt is felölelik, a különféle területeken kialakított új és innovatív üzleti modelleket is beleértve. E területek közé tartozhat többek között az energiaágazat és az energiaigényes iparág, a környezetvédelem, a kék gazdaság, a tengergazdaság, a közlekedés, az egészségügy, az élettudományok, a biotechnológia, az agrár-élelmiszeripar, a védelem, az űrkutatás, valamint a kulturális és kreatív ágazatok.

Total budget
26,2 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
A pénzügyi közvetítők személyre szabott finanszírozási megoldásokat kínálnak az érdeklődő pályázóknak.
Who can apply
Az InvestEU Alap a következők számára érhető el:
• az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagjai, amelyek az EGT-nek is tagjai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban foglalt feltételekkel összhangban;
• csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek, a vonatkozó keretmegállapodásokban, a társulási tanács határozatában vagy más formalizált megállapodásokban foglalt, az említett országok uniós programokban való részvételére irányuló általános elveknek és feltételeknek megfelelően;
• az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozó általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
• egyéb harmadik országok, a harmadik ország uniós programokban való részvételét szabályozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban.
No. of partners needed
Nincs róla említés.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
A pályázatokat meghatározott pénzügyi közvetítőkhöz kell benyújtani.
Total initiative budget
A „kutatás, innováció és digitalizáció” keret költségvetése: 6,6 milliárd euró
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
3