Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (<i>NDICI</i>) tematiskās programmas atbalsta pasākumus, kas saistīti ar ANO izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu globālā mērogā. Starp prioritārajiem tematiem ir, piemēram, cilvēktiesības un demokrātija, pilsoniskā sabiedrība, stabilitāte un miers, kā arī globālas problēmas, proti, veselība, izglītība un apmācība, sievietes un bērni, darbs, sociālā aizsardzība, kultūra, migrācija un klimata pārmaiņas.

Total budget
79,5 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Uzzināt uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus
Who can apply
Atbilstības kritēriji ir dažādi (atkarīgi no konkrētās darbības).
No. of partners needed
Sīkāku informāciju meklējiet finansējuma vadlīnijās.
Type of support
How to access
Tas ir atkarīgs no konkrētajām programmām/darbībām.
Total initiative budget
6,36 miljardi eiro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4