Skip to main content

Culture and Creativity

Published:

Disinn u Innovazzjoni - Kooperazzjoni Transfruntiera tal-Istituzzjonijiet tad-Disinn fl-Era Diġitali

Dan il-proġett irċieva finanzjament minn Interreg V-A - Slovakkja-Awstrija, il-perjodu tal-programmazzjoni 2014-2020. Il-proġett jinvolvi l-ħolqien ta’ kooperazzjoni fir-riċerka bejn is-Slovakkja u l-Awstrija dwar is-suġġett “Disinn u Innovazzjoni”.

Sectors:
Countries:
Budget size:
Source of funding:
Design object on exhibition

Fil-futur, huma qed jippjanaw li jibnu network internazzjonali ta’ disinjaturi u innovaturi, li se jirriċerka l-aħħar għarfien dwar id-disinn u jsib tweġibiet u soluzzjonijiet biex tiżdied is-sostenibbiltà tal-prodotti tad-disinn tat-tessuti permezz tal-aħjar użu tal-iżviluppi teknoloġiċi attwali, kif ukoll biex jiġu vvalutati d-drawwiet u x-xejriet tal-konsum tal-prodotti tad-disinn.

Il-Bażi tad-Data tal-White Papers hija r-riżultat ewlieni tal-proġett. Hija ġabra ta’ riċerka dwar is-sejbiet l-aktar reċenti fil-qasam tad-disinn u repożitorju ta’ informazzjoni dwar kif il-progress teknoloġiku u diġitali jista’ jappoġġja aspetti relatati mas-sostenibbiltà. Il-bażi tad-Data tal-White Papers toffri diversi materjali li huma r-riżultat ta’ attivitajiet u riċerka mwettqa miċ-Ċentru tad-Disinn Slovakk f’kooperazzjoni mas-sħab tal-proġett tiegħu. Barra minn hekk, ir-riżultati tal-proġett intużaw ukoll għall-iżvilupp tal-MAK DESIGN LAB, wirja organizzata fil-qafas tal-Biennali ta’ Vjenna għall-Bidla 2019.

L-organizzazzjonijiet imsieħba fil-proġett huma istituzzjonijiet professjonali għad-disinn u l-arti applikata - fi Bratislava ċ-Ċentru Slovakk għad-Disinn (SCD) u l-Akkademja tal-Arti fi Bratislava (VŠVU), fi Vjenna MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst and Die Angewandte - Universität für ange Art fi Vjenna.