Skip to main content

Culture and Creativity

Published:

Design och innovation - Samarbete över gränserna mellan designinstitutioner i den digitala tidsåldern

Projektet finansierades av Interreg V-A – Slovakien-Österrike under programperioden 2014-2020. Genom projektet skapades ett slovakiskt-österrikiskt forskningssamarbete på temat ”design och innovation”

Sectors:
Countries:
Budget size:
Source of funding:
Design object on exhibition

I framtiden planerar man att skapa ett internationellt nätverk av designers och innovatörer som kommer att bedriva forskning om design för att hitta lösningar som ökar hållbarheten av textilprodukter och drar maximal nytta av den senaste tekniken. Man vill dessutom undersöka konsumtionsmönstren för designprodukter.

Projektets viktigaste resultat är den så kallade databasen för vitböcker. Det rör sig om en samling av de senaste forskningsrönen inom design och en källa för information kring hur tekniska och digitala framsteg kan vara ett stöd för hållbarhet. I databasen för vitböcker finns också material som är resultatet av det slovakiska designcentrumets verksamhet och forskning i samarbete med dess projektpartner. Dessutom har resultaten från projektet även använts för att utveckla MAK DESIGN LAB – en utställning som organiserades inom ramen för Wienbiennalen för förändring 2019.

Projektets partnerorganisationer är institutioner för design och konst. Från Bratislava deltar det slovakiska designcentrumet (SCD) och akademin för konst (VŠVU). Från Wien deltar Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst (MAK) och Universität für angewandte Kunst (Die Angewandte).