Skip to main content

Culture and Creativity

Published:

DISCE - Żvilupp ta’ Ekonomiji Kreattivi Sostenibbli Inklużivi

Il-proġett għandu l-għan li jidentifika opportunitajiet għal tkabbir u inklużività sostenibbli fis-setturi kulturali, kreattivi u artistiċi.

Sectors:
Countries:
Budget size:
Source of funding:
CulturEU Funding Guide

Il-proġett DISCE hu ffinanzjat kompletament mill-programm Orizzont 2020 tal-Unjoni Ewropea. Hu għandu l-għan li jidentifika opportunitajiet għal tkabbir u inklużività sostenibbli fl-industriji kulturali u kreattivi (CCIs), speċifikament is-setturi kulturali, kreattivi u tal-arti. Hu għandu l-għan li jappoġġja s-CCIs fl-UE kollha biex jikkontribwixxu għall-ekonomija billi jiżviluppaw mudelli kummerċjali ġodda u jsawru dak li jinftiehem permezz ta’ “tkabbir inklużiv u sostenibbli” fil-kuntest tal-politika tas-CCI.

Id-DISCE hu proġett interdixxiplinari li jgħaqqad flimkien l-immappjar u l-analiżi statistika, studji ta’ każijiet fil-fond biex jiġi żviluppat fehim tal-iżvilupp inklużiv u sostenibbli fi ħdan is-CCIs, kif ukoll attivitajiet ta’ kokreazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati. L-għan hu li jiġu identifikati lakuni fl-għarfien fil-politika u tinkiseb sostenibbiltà fit-tul. Il-mudelli u t-tassonomiji eżistenti ntużaw biex jiddefinixxu l-approċċ statistiku tal-proġett. Enschede (in-Netherlands) intgħażel bħala l-istudju pilota tal-każ, u t-timijiet tal-proġett bħalissa qed jaħdmu biex jespandu l-proġett pilota fl-Ewropa kollha.

Hu mistenni li dan il-proġett iġib miegħu diversi benefiċċji inkluż fehim aħjar tal-opportunitajiet ta’ żvilupp sostenibbli għas-CCIs u qafas ta’ politika aktar robust għas-CCIs. Ir-riċerka mwettqa fil-kuntest ta’ dan il-proġett se tipprovdi wkoll artikolazzjoni aktar ċara tal-valur usa’ tas-CCIs għall-ekonomija u s-soċjetà. L-Università ta’ Turku (il-Finlandja) hi l-koordinatur ewlieni, u l-proġett jinkludi sħab mill-UE kollha (l-Italja, il-Latvja, il-Belġju u l-Iżvezja) u r-Renju Unit, kif ukoll żewġ “Stakeholder Partners” Culture & Agency (CUMEDIAE) u n-Network pan-Ewropew Trans-Europe-Halles.