Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Il-programmi tematiċi tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) jappoġġjaw azzjonijiet marbutin mal-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU fil-livell globali. It-temi ta’ prijorità jinkludu: id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, is-soċjetà ċivili, l-istabbiltà u l-paċi, kif ukoll l-isfidi globali bħas-saħħa, l-edukazzjoni u t-taħriġ, in-nisa u t-tfal, ix-xogħol, il-protezzjoni soċjali, il-kultura, il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima.

Total budget
€79.5 biljun
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Iċċekkja għas-sejħa għall-proposti
Who can apply
Il-kriterji ta’ eliġibbiltà jvarjaw skont l-azzjonijiet individwali.
No. of partners needed
Jekk jogħġbok iċċekkja l-gwida tal-finanzjament għal aktar informazzjoni
Type of support
How to access
Jiddependi fuq programmi/azzjonijiet speċifiċi
Total initiative budget
€6.36 biljun
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4