Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Nagroda architektoniczna dla młodych talentów (YTAA)

Konkurs zainicjowano w 2016 r. w celu wyróżnienia wybitnych projektów dyplomowych w dziedzinie architektury, planowania urbanistycznego i architektury krajobrazu z całej Europy i wybranych państw trzecich. Nagrodę przyznaje się co dwa lata.

Czym jest nagroda architektoniczna dla młodych talentów

Nagrodę architektoniczną dla młodych talentów (YTAA) ustanowiono w 2016 r. jako uzupełnienie nagrody UE w dziedzinie architektury współczesnej, aby wspierać młodych wybitnych architektów, urbanistów i architektów krajobrazu.

Prace dyplomowe są zgłaszane przez uczelnie architektoniczne z całej Europy i wybranych państw trzecich (w 2018 r. były to Chiny i Korea Południowa). Jury złożone z ekspertów wybiera trzech (lub czterech) zwycięzców, z których każdy otrzymuje nagrodę w wysokości 5 tys. euro, własny profil w portalu World Architects i wsparcie na początkowym etapie swojej praktyki zawodowej.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Miesa van der Rohego przy wsparciu programu „Kreatywna Europa” we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji Architektonicznej (EAAE) i Radą Architektów Europy (ACE-CAE).

Uroczystość wręczenia nagrody YTAA w 2016 i 2018 r. odbyła się w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji. W Wenecji zainicjowano również wystawę objazdową prezentującą wybrane projekty zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

 

Dlaczego ustanowiono nagrodę

Nagrodę architektoniczną dla młodych talentów (YTAA) ustanowiono, aby wspierać młodych utalentowanych architektów, urbanistów i architektów krajobrazu w momencie, gdy wchodzą oni na ścieżkę kariery zawodowej.

Ponieważ nagrodzeni absolwenci będą odpowiedzialni za transformację naszego środowiska w przyszłości, otrzymają oni wsparcie w nawiązaniu kontaktów z architektami oraz podmiotami/organizacjami zaangażowanymi w przyznawanie Nagrody UE w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohego. Konkurs ułatwi im podjęcie pierwszych kroków zawodowych.

Nagroda stanowi również wyraz uznania dla uczelni architektonicznych, które wspierają wysokiej jakości architekturę jako siłę napędową zrównoważonego rozwoju i jakości życia.

 

Więcej informacji


Zdjęcie: Fundacja Miesa van der Rohego

Tagged in:  Kreatywna Europa