Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Europejska Nagroda Literacka

Konkurs o Europejską Nagrodę Literacką to coroczny konkurs, w ramach którego wyróżnia się najlepszych młodych pisarzy europejskich. Nagroda została ustanowiona w 2009 roku i ma na celu promować różnorodność językową oraz wybitną literaturę w krajach uczestniczących w programie „Kreatywna Europa”.

Cel nagrody

Nagroda ma na celu:

  • zaprezentowanie różnorodności i bogactwa współczesnej europejskiej twórczości literackiej
  • promowanie twórczości laureatów konkursu poza ich krajem ojczystym, wśród czytelników z innych krajów
  • aktywne promowanie publikacji, tłumaczenia, sprzedaży i czytania książek z innych krajów europejskich
  • wspieranie międzynarodowego obiegu literatury, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Jak przebiega konkurs?

Co roku w lutym każdy z 14 z krajów uczestniczących nominuje jednego kandydata. Dzieła wszystkich nominowanych autorów są promowane w całej Europie, tak aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców w różnych krajach. W kwietniu siedmioosobowe europejskie jury z listy 14 nominowanych kandydatów wybiera głównego laureata, który otrzymuje Grand Prix, oraz pięciu autorów, którzy otrzymują wyróżnienia w różnych kategoriach.

Nagroda jest przyznawana w trzyletnim cyklu, dzięki czemu każde z 41 państw uczestniczących w programie „Kreatywna Europa” może nominować pisarzy.  Organizatorem obecnego cyklu jest konsorcjum składające się z Federacji Wydawców Europejskich (ang. Federation of European Publishers – FEP) oraz Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Księgarzy (ang. International and European Booksellers Federation – EIBF).

Tagged in:  Kreatywna Europa