Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Dziedzictwo kulturowe w polityce UE

Zgodnie z europejskimi ramami działania w zakresie dziedzictwa kulturowego dziedzictwo należy wspierać nie tylko w obszarze kultury, ale również w ramach wielu innych obszarów polityki unijnej, takich jak: