Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Z tych środków finansowane są projekty z zakresu tłumaczenia, publikacji, dystrybucji i promocji dzieł literackich. Cele:

  • zwiększenie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich
  • dotarcie do nowych odbiorców literatury europejskiej w UE i poza jej granicami
  • zwiększenie konkurencyjności sektora księgarskiego.

W ramach projektów na małą skalę można zaproponować tłumaczenie do 10 różnych książek.

W ramach projektów na średnią skalę można zaproponować tłumaczenie do 20 różnych książek.

W ramach projektów na dużą skalę można zaproponować tłumaczenie co najmniej 21 różnych książek.

Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Od 100 000 EUR do 300 000 EUR
Who can apply
Wnioskodawcy muszą być organizacjami prawnymi ustanowionymi i oficjalnie zarejestrowanymi w kwalifikującym się kraju oraz prowadzić działalność w sektorze wydawniczym i książkowym.
Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną od co najmniej 2 lat w dniu upływu terminu składania wniosków.
Maksymalna stawka finansowania UE wynosi 60 proc.
No. of partners needed
Co najmniej 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
Obieg europejskich dzieł literackich – zaproszenie do składania wniosków 2021: 5 mln euro. Priorytety na małą skalę będą stanowić wstępnie 30 proc. całkowitego budżetu
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1