Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Podprogram LIFE „Przejście na czystą energię” wspiera przejście na energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę.

Finansuje on działania o wartości dodanej na poziomie UE, z zakresu koordynacji i wsparcia, których celem jest zniesienie barier rynkowych utrudniających społeczno-gospodarcze przejście na zrównoważoną energię.

W projektach uczestniczą z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne, organizacje nienastawione na zysk oraz konsumenci.

Projekty będą realizowane w pięciu obszarach. Będą to:
• tworzenie krajowych, regionalnych i lokalnych ram politycznych wspierających przejście na czystą energię
• szybsze wprowadzanie technologii, cyfryzacji, nowych usług i modeli biznesowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z tym rynkiem
• pozyskiwanie prywatnych środków finansowych na zrównoważoną energię
• wspieranie lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych
• angażowanie obywateli w proces przechodzenia na czystą energię i wzmocnienie ich pozycji.

Total budget
5,4 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Różne w konkretnych zaproszeniach do składania wniosków, na projekty standardowe z reguły od 1 do 4 mln euro. Konkretne zaproszenia do składania wniosków dotyczących mniejszych projektów opiewają na kwotę od 70 000 do 500 000 euro.
Who can apply
Wniosek w ramach programu LIFE może złożyć każda publiczna lub prywatna organizacja prawna zarejestrowana w UE.
No. of partners needed
Co najmniej 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
More info on the programme
Total initiative budget
1 mld euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
3