Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) finanțează acțiunea externă a UE, permițându-i Uniunii să își susțină și să își promoveze în mod eficient valorile și interesele în întreaga lume.

Programele geografice ale IVCDCI promovează cooperarea cu țările partenere din următoarele regiuni:
• vecinătatea europeană (19,32 miliarde EUR)
• Africa Subsahariană (29,18 miliarde EUR)
• Asia și Pacific (8,48 miliarde EUR)
• America și zona Caraibilor (3,39 miliarde EUR).

Programul sprijină, de asemenea, mobilitatea în scop educațional către, dinspre sau între țări terțe în cadrul programului Erasmus+, precum și cooperarea și dialogul politic în domeniul educației și culturii.

Total budget
79,5 miliarde EUR
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Consultați cererea de propuneri
Who can apply
Criteriile de eligibilitate variază în funcție de acțiunile individuale.
No. of partners needed
Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de finanțare
Type of support
How to access
Depinde de programe/acțiuni specifice
Total initiative budget
60,38 miliarde EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4