Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Componenta pentru IMM-uri InvestEU facilitează accesul la finanțare și disponibilitatea acesteia în special pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie, inclusiv pentru cele inovatoare și cele care își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative, precum și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie. În plus, oferă sprijin sub formă de capital IMM-urilor care nu erau încă în dificultate la sfârșitul anului 2019, în termeni de ajutoare de stat, dar care, de atunci, se confruntă cu riscuri semnificative din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19

Total budget
Garanție de la bugetul UE de 6,9 miliarde EUR din totalul garanției bugetare InvestEU în valoare de 26,2 miliarde EUR
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Intermediarii financiari le vor oferi solicitanților interesați soluții personalizate de finanțare.
Who can apply
IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie în conformitate cu definițiile cuprinse în Regulamentul InvestEU, 2021/523 din 24 martie 2021.
No. of partners needed
nu se aplică
Organisation
Name of the programme or initiative
How to access
Trimiteți cererea către instituțiile financiare locale ale căror produse financiare sunt acoperite de garanția UE.
Total initiative budget
Garanție de la bugetul UE în valoare de 26,2 miliarde EUR
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
1
Need count
4