Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Inițiativa „noul Bauhaus european” urmărește să dezvolte o mișcare creativă și interdisciplinară care să creeze o conexiune între Pactul verde european și viața de zi cu zi a cetățenilor UE. Inițiativa este concepută în comun prin implicarea directă a cetățenilor, a experților, a întreprinderilor și a instituțiilor și urmărește:

  • să facă viața de mâine mai accesibilă și mai convenabilă din punct de vedere financiar
  • să mobilizeze designeri, arhitecți, ingineri, oameni de știință, studenți și minți creative din toate disciplinele pentru a reimagina un stil de viață durabil
  • să amelioreze calitatea experienței de viață a cetățenilor UE
  • să ofere sprijin financiar pentru idei și produse inovatoare prin cereri de propuneri ad-hoc și prin programe coordonate.

Părțile interesate din domeniul cultural și creativ pot beneficia de diferitele instrumente de finanțare care sprijină noul Bauhaus european și pot deveni parteneri și membri-cheie ai comunității noului Bauhaus european. Aflați mai multe despre cum puteți deveni parteneri.

Total budget
nu se aplică
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
nu se aplică
Who can apply
Eligibilitatea depinde de cererile specifice de propuneri. Cererile de propuneri care sprijină realizarea obiectivelor noului Bauhaus european sunt oferite de diferite programe de finanțare ale UE.
No. of partners needed
nu se aplică
Name of the programme or initiative
How to access
Cereri de propuneri
Total initiative budget
nu se aplică
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
6