Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Projekt v oblasti solidarity je nezisková solidárna aktivita, ktorú začali, vytvorili a realizujú samotní mladí ľudia počas dvoch až dvanástich mesiacov.

Projekt zahŕňa skupinu minimálne piatich mladých ľudí s cieľom zamerať sa na jasne identifikovanú tému, ktorú budú skúmať prostredníctvom každodenných činností, do ktorých sa zapoja všetci členovia skupiny.

Projekty v oblasti solidarity riešia kľúčové výzvy v komunitách, a prípadne aj tie, ktoré sa spoločne identifikujú v pohraničných regiónoch, a mali by takisto poskytovať európsku pridanú hodnotu.

Total budget
1 mld. EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Vyhľadať výzvy na predkladanie návrhov
Who can apply
Akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia, ktorá je legálne zriadená v programovej krajine, v mene skupiny, ktorá bude projekt realizovať.
No. of partners needed
Aspoň 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
More info on the programme
Total initiative budget
Európsky zbor solidarity – pre porovnanie výzva na predkladanie návrhov v roku 2021: 138 miliónov EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1