Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Arkitektpriset till unga talanger

Arkitektpriset till unga talanger belönar studenters framstående projekt inom arkitektur, stadsplanering och landskapsarkitektur och har delats ut vartannat år sedan 2016. Deltagarna kommer från hela Europa och ett antal andra länder.

Vad är det för pris?

Arkitektpriset till unga talanger instiftades 2016 som ett komplement till EU:s pris till samtida arkitektur för att stödja nyutexaminerade arkitekter, stadsplanerare och landskapsarkitekter.

Examensprojekt föreslås av arkitekturskolor från hela Europa och vissa andra utvalda länder. År 2018 deltog Kina och Sydkorea. En expertjury utser tre eller fyra vinnare som får 5 000 euro vardera, en profil hos World Architects och stöd i början av karriären.

Pristävlingen anordnas av Mies van der Rohe-stiftelsen med stöd från Kreativa Europa och i samarbete med den europeiska föreningen för arkitektutbildningar (EAAE) och Europeiska arkitektrådet (ACE-CAE).

Prisutdelningarna 2016 och 2018 hölls som sidoevenemang till arkitekturbiennalen i Venedig. En vandringsutställning (med start i Venedig) visar finalisternas verk i och utanför Europa.

 

Varför delas priset ut?

Arkitektpriset till unga talanger ska stödja begåvade nyutexaminerade arkitekter och stadsplanerare som är i början av sin karriär.

Eftersom det är de som kommer att förändra vår miljö i framtiden får de hjälp att nätverka med etablerade arkitekter och andra aktörer och organisationer som är involverade i Mies van der Rohe-priset. Priset till unga arkitekter underlättar på så vis vinnarnas första steg i arbetslivet.

Priset erkänner också arkitektskolor som arbetar för arkitektonisk kvalitet som en drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet.

 

Läs mer


Foto: Mies van der Rohe-stiftelsen

Tagged in:  Kreativa Europa