Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Det här stödet går till projekt för att översätta, ge ut, distribuera och marknadsföra skönlitteratur. Syftet är att

  • sprida europeisk litteratur inom EU och öka mångfalden
  • nå ut till nya läsare i och utanför EU
  • stärka bokbranschens konkurrenskraft.

Småskaliga projekt kan gälla översättning av upp till 10 olika böcker.

Medelstora projekt kan gälla översättning av upp till 20 olika böcker.

Storskaliga projekt kan gälla översättning av minst 21 olika böcker.

Total budget
2,44 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Mellan 100 000 euro och 300 000 euro
Who can apply
De organisationer som söker bidrag måste vara lagligen etablerade och officiellt registrerade i ett deltagande land och vara verksamma inom bok- och förlagsbranschen. De måste ha inrättats minst två år före sista ansökningsdagen. EU bidrar med högst 60 % av projektbudgeten.
No. of partners needed
Minst en
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
Spridning av europeiska litterära verk – 2021 års ansökningsomgång som jämförelse: 5 miljoner euro. Cirka 30 % av den totala budgeten går till småskaliga projekt
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1