Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Klynge 1 "Sundhed" har til formål at skabe et stærkere, mere inkluderende og demokratisk samfund i Europa. Denne klynge fokuserer på udviklingen af centrale nye digitale teknologier, sektorer og værdikæder.

Forslagsindkaldelserne under "Sundhed i et samfund i hastig forandring" kan som partnere inddrage kulturelle interessenter, der bidrager til at fremme sund livsstil og adfærd, og kan støtte effektive løsninger til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

De primære fokusområder og prioriteter, der er beskrevet for klyngen, er relevante for perioden 2021-2022. Nye prioriteter og mål for klyngen udarbejdes i et nyt arbejdsprogram og indkaldelser efter 2022.

Total budget
95,5 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Se forslagsindkaldelser
Who can apply
Ansøgerne skal være etableret i:
• et EU-land, herunder regioner i den yderste periferi eller
• EU-landenes oversøiske lande og territorier (OLT) eller
• støtteberettigede lande uden for EU (lande, der er associeret med Horisont Europa, samt lav- og mellemindkomstlande).
No. of partners needed
Mindst 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
Budget til området sundhed (2021-2022): 1,9 mia. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2