Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Projekter under klynge 3 "Civil samfundssikkerhed" støtter gennemførelsen af EU's politiske prioriteter vedrørende sikkerhed, herunder cybersikkerhed, katastrofeforebyggelse og modstandsdygtighed. Interessenter i de kulturelle og kreative sektorer kan deltage i: • Forskningsprojekter, der bidrager til bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder • Vurdering af katastroferisici og sårbarheder på kulturarvssteder • Store kulturelle arrangementer.

Total budget
95,5 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Se forslagsindkaldelser
Who can apply
Ansøgerne skal være etableret i: • et EU-land, herunder regioner i den yderste periferi, eller • EU-landenes oversøiske lande og territorier (OLT) eller • støtteberettigede lande uden for EU (lande, der er associeret med Horisont Europa, samt lav- og mellemindkomstlande).
No. of partners needed
Mindst 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
Budget for Civil samfundssikkerhed (2021-2022): 413,83 mio. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2