Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Aktiviteterne under delprogrammet "Udvidelse af deltagelsen i og styrkelse af det europæiske forskningsrum" tager sigte på at fremme formidling og udnyttelse af forskningsresultater ved at styrke samspillet mellem uddannelse og forskning. Interessenter fra den kulturelle og kreative sektor kan inddrages som partnere i forskningsprojekter, der skal styrke den regionale innovation ved at inddrage økosystemer hos forskellige aktører, som kan udbrede viden og øge deltagelsen i forsknings- og innovationsprocessen. På nuværende tidspunkt er det de primære fokusområder og prioriteter for perioden 2021-2022, der er beskrevet for denne klynge, mens nye prioriteter og mål for klyngen udarbejdes i et nyt arbejdsprogram og indkaldelser efter 2022.

Total budget
95,5 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Se forslagsindkaldelser
Who can apply
Ansøgerne skal være etableret i:
• et EU-land, herunder regioner i den yderste periferi
• EU-landenes oversøiske lande og territorier (OLT)
• støtteberettigede lande uden for EU (lande tilknyttet Horisont Europa).
No. of partners needed
Mindst 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
Budget for Udvidelse af deltagelsen i og styrkelsen af det europæiske forskningsrum (2021-2022): 934,75 mio. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2