Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Initiativet Det nye europæiske Bauhaus har til formål at udvikle en kreativ og tværfaglig bevægelse, der bringer den europæiske grønne pagt ud i EU-borgernes hverdag. Initiativet udformes i fællesskab med direkte inddragelse af borgere, eksperter, virksomheder og institutioner, og det har til formål at:

  • gøre fremtidens levevis mere tilgængelig og økonomisk overkommelig
  • mobilisere designere, arkitekter, ingeniører, videnskabsfolk, studerende og kreative tænkere på tværs af fagområder for at redefinere bæredygtig levevis
  • forbedre kvaliteten af EU-borgernes levevis
  • yde finansiel støtte til innovative idéer og produkter gennem ad hoc-indkaldelser af forslag og gennem koordinerede programmer.

Interessenter fra den kulturelle og kreative sektor kan modtage tilskud via de forskellige finansieringsinstrumenter, der støtter Det nye europæiske Bauhaus, og indgå som partnere og centrale medlemmer i fællesskabet bag Det nye europæiske Bauhaus. Læs mere om, hvordan du bliver partner.

Total budget
ikke relevant
Dates
2021-2027
Grant / loan size
ikke relevant
Who can apply
Støtteberettigelsen afhænger af de enkelte forslagsindkaldelser. Forslagsindkaldelserne til støtte for opfyldelse af målsætningerne for Det nye europæiske Bauhaus udsendes under forskellige EU-finansieringsprogrammer.
No. of partners needed
ikke relevant
Name of the programme or initiative
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
ikke relevant
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
6