Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Et solidaritetsprojekt er en nonprofit-solidaritetsaktivitet, der udarbejdes og gennemføres af unge i en periode på to til 12 måneder. Et projekt skal omfatte en gruppe på mindst fem unge, der arbejder med et klart defineret emne, som de ønsker at undersøge gennem daglige aktiviteter, der involverer alle gruppens medlemmer. Solidaritetsprojekter bør tage fat på de vigtigste udfordringer i lokalsamfundene, og hvor det er relevant også udfordringer, der er identificeret i fællesskab i grænseregionerne, og de bør skabe en europæisk merværdi.

Total budget
1 mia. euro til programmet Det Europæiske Solidaritetskorps
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Tjekliste for forslagsindkaldelsen
Who can apply
Enkeltpersoner, der er fyldt 17 år, og som skal være fyldt 18 år, når projektet etableres. Du kan deltage, indtil du fylder 30 år.
Krav:
• Du kan kun deltage i én længerevarende aktivitet som frivillig (2-12 måneder), men du kan stadig deltage i frivillige aktiviteter i teams og i solidaritetsprojekter, jobs og praktikophold.
• Hvis du deltager i en kortvarig individuel frivillig aktivitet (op til 2 måneder), kan du stadig:
– deltage i én længerevarende aktivitet
– deltage frivilligt arbejde i teams og i solidaritetsprojekter, jobs og praktikophold.
Efter tilmelding på portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps får du adgang til en personlig side, hvor du kan finde offentliggjorte muligheder for frivilligt arbejde, uddannelse og andet. Hvis du har tagget dig selv som værende til rådighed, kan du desuden blive kontaktet af organisationer, der ønsker at tilbyde dig at være med i deres projekter.
No. of partners needed
Mindst 1
Organisation
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
More info on the programme
Total initiative budget
Det Europæiske Solidaritetskorps, indkaldelse af forslag 2021: 138 mio. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
1
Need count
1