Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond keskendub eelkõige varajase integratsiooni meetmetele, võimaldades kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning kodanikuühiskonnale tavapärasest kõrgemat kaasrahastamismäära. Uues programmis keskendutakse peamiselt integratsiooni varajastele etappidele ja üldeesmärgid on järgmised.

  • Tugevdada ja arendada Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, sealhulgas selle välismõõdet
  • Toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet ja hõlbustada kolmandate riikide kodanike integreerimist
  • Vähendada ebaseaduslikku rännet ja parandada tagasisaatmist ning tagasivõtmist kolmandates riikides
  • Edendada solidaarsuse ja vastutuse õiglast jagamist liikmesriikide vahel
Total budget
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Who can apply
Projektikonkursil võivad osaleda juriidilised organisatsioonid, mis on asutatud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondis osalevas liikmesriigis või Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondiga assotsieerunud kolmandates riikides.
Fondi rakendatakse eelarve jagatud, otsese või kaudse täitmise korras. Enamik vahenditest (63,5% kogueelarvest) eraldatakse liikmesriikide programmidele jagatud eelarve täitmise korras.
No. of partners needed
vt konkursikutse
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
konkursikutsed
Total initiative budget
Programmi kogueelarve (2021–2027): 9,9 miljardit eurot
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2