Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Klusterilla 2 (”Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta”) pyritään seuraaviin seikkoihin liittyvien EU:n tavoitteiden ja painopisteiden saavuttamiseen:
• demokraattisen hallintotavan ja kansalaisten osallistumisen edistäminen
• kulttuuriperinnön suojelu ja vaaliminen
• sosiaalisiin, taloudellisiin, teknologisiin ja kulttuurisiin muutoksiin reagointi ja niiden suunnan ohjaaminen.

Ehdotukset voivat liittyä seuraavista aiheista tehtävään innovatiiviseen tutkimukseen:
• demokratia ja hallintotapa
• eurooppalainen kulttuuriperintö sekä kulttuuriala ja luovat alat
• sosiaaliset ja taloudelliset muutokset.

Tämän klusterin tärkeimmät painopisteet ovat merkityksellisiä kaudella 2021–2022, ja uudet tavoitteet määritellään uudessa työohjelmassa ja ehdotuspyynnöissä vuoden 2022 jälkeen.

Total budget
95,5 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Who can apply
Hakijan on oltava sijoittautunut
• Euroopan unionin jäsenmaahan, mukaan lukien niiden syrjäisimmät alueet
• jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin tai alueille
• EU:n ulkopuoliseen maahan, joka on Horisontti Eurooppa ‑ohjelmaan assosioitunut maa tai matalan taikka keskitulotason maa.
No. of partners needed
Vähintään kolme
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Kulttuurin, luovuuden ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan klusterille varatut määrärahat 2021–2022: 424,43 miljoonaa euroa
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
7