Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Uusi liikkuvuusohjelma i-Portunus luotiin laajentamaan taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuusmahdollisuuksia ja edistämään alan kansainvälistä yhteistyötä, jotta helpotettaisiin työskentelyä, esiintymistä ja yhteistuotantoja eri maiden välillä. Ohjelmalla helpotetaan uusille markkinoille pääsyä, autetaan kasvattamaan yleisöpohjaa tai seuraajien määrää, edistetään kansainvälisiä yhteistuotantoja ja parannetaan uranäkymiä. Uuden liikkuvuusohjelman ansiosta tuhannet eurooppalaiset taiteilijat, luovan työn tekijät ja kulttuurialan ammattilaiset saavat tilaisuuden viettää lyhyitä tai pidempiä aikoja ulkomailla, jotta he voivat kehittää ammattiosaamistaan, osallistua kansainvälisiin yhteistuotantoihin, tuottaa tai luoda yhdessä ja esitellä töitään uusille yleisöille. Hae innoitusta Transartists-sivuston tietokannasta, jossa esitellään organisaatioita, jotka ovat isännöineet aiempia i-Portunus-tuen saajia.

Total budget
2,44 miljardia euroa Luova Eurooppa -ohjelmalle
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Who can apply
Valintakelpoisten ehdotusten tulee täyttää seuraavat ehdot: • hakija on taiteilija, luovan työn tekijä tai kulttuurialan ammattilainen, joka työskentelee kulttuurialalla audiovisuaalialaa lukuun ottamatta • isäntänä voi toimia organisaatio, voittoa tavoittelematon järjestö, instituutio, museo tai muu vastaava (yksityinen tai julkinen) taho, joka toimii kulttuurialalla audiovisuaalialaa lukuun ottamatta • hyvin perustelluissa tapauksissa myös vakiintuneen aseman saavuttaneet taiteilijat, mestarit tai tunnettujen kulttuuriammattien edustajat voivat toimia isäntinä • hakijan ja isäntäorganisaation tulee olla sijoittautunut Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvaan maahan.
No. of partners needed
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5