Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Tacaíonn cláir théamacha na hIonstraime um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) le gníomhaíochtaí atá nasctha le cur chun feidhme Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe ar an leibhéal domhanda. I measc na dtéamaí tosaíochta tá: cearta an duine agus an daonlathas, an tsochaí shibhialta, cobhsaíocht agus síocháin, chomh maith le dúshláin dhomhanda amhail sláinte, oideachas agus oiliúint, mná agus leanaí, obair, cosaint shóisialta, cultúr, imirce agus athrú aeráide.

Total budget
€79.5 billiún
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Seiceáil an glao ar thograí
Who can apply
Bíonn na critéir incháilitheachta éagsúil ag brath ar ghníomhaíochtaí aonair.
No. of partners needed
Féach an treoirleabhar maoiniúcháin chun tuilleadh eolais a fháil
Type of support
How to access
Braitheann sé ar chláir shonracha/gníomhaíochtaí sonracha
Total initiative budget
€6.36 billiún
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4