Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Clár maoiniúcháin nua de chuid an Aontais is ea an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a sholáthar do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus d’údaráis phoiblí. Cuireann sé ar fáil maoiniú straitéiseach ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar an iliomad dúshlán ar ar gá dúinn aghaidh a thabhairt sa lá atá inniu maidir le teicneolaíochtaí digiteacha agus bonneagair dhigiteacha. Tá sé mar aidhm ag an gclár dlús a chur leis an téarnamh eacnamaíoch agus aistriú digiteach shochaí agus gheilleagar na hEorpa a mhúnlú, rud a rachaidh chun tairbhe do gach duine, fiontair bheaga agus mheánmhéide go háirithe.

Tacíonn DIGITAL le tionscadail i 5 phríomhréimse acmhainneachta:
• An tSár-Ríomhaireacht
• An Intleacht Shaorga
• An Chibearshlándáil
• Ardscileanna Digiteacha
• Teicneolaíochtaí a Chur Chun Feidhme agus a Rochtain (trí Mhoil Nuálaíochta Digití san áireamh)

Total budget
neamhbhainteach
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
neamhbhainteach
Who can apply
Na cláir oibre ábhartha do 2021-2027, tá siad á nglacadh faoi láthair agus cuirfear tuilleadh eolais ar fáil go luath faoi chritéir incháilitheachta agus faoi ghlaonna sonracha.
No. of partners needed
neamhbhainteach
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Glaonna ar thograí
Total initiative budget
Buiséad iomlán an chláir (2021-2027): €7.6 billiún
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
1