Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

U okviru programa LIFE sufinanciraju se projekti u sljedećim područjima:
• urbana prilagodba i planiranje uporabe zemljišta
• otpornost infrastrukture
• održivo upravljanje vodama u područjima koja su podložna suši
• upravljanje poplavama i obalnim područjima
• otpornost poljoprivrednog, šumarskog i turističkog sektora
• potpora najudaljenijim regijama EU-a: pripravnost na ekstremne vremenske prilike, posebno u obalnim područjima.

Bespovratna sredstva za djelovanja dodijelit će se projektima kojima se promiče najbolja praksa, pilot-projektima i demonstracijskim projektima koji doprinose povećanju otpornosti na klimatske promjene.

Potprogram „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama” doprinosi tranziciji na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo koje se temelji na obnovljivoj energiji. Aktivnosti će doprinijeti održivom razvoju.

Total budget
5,4 milijarde EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Promjenjiva ovisno o pozivima, ali standardni projekti djelovanja obično se kreću od 1 do 4 milijuna EUR. Posebni pozivi za manje projekte kreću se od 70 000 do 500 000 EUR.
Who can apply
Svaka javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom i registrirana u EU-u.
No. of partners needed
Najmanje 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
More info on the programme
Total initiative budget
947 milijuna EUR
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
6
Need count
3