Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

A szociális beruházásra és készségfejlesztésre elkülönített keret a következőket segíti elő: a készségek és a kulcskompetenciák fejlesztése; a készségkereslet és a készségkínálat összehangolása, valamint a készségek alkalmazása és magasabb szintű hasznosítása oktatás, képzés – többek között munka közben képzés és kapcsolódó tevékenységek – révén. A keret olyan projekteket is támogat, amelyek magukban foglalják a szociális innovációt, az egészségügyi szolgáltatásokat, az időskori és a tartós ápolás-gondozást, a megelőzéshez való hozzáférést, az innovatív kezeléseket és az e-egészségügyi lehetőségeket, a befogadást és a hozzáférhetőséget, valamint a társadalmi célú kulturális és kreatív tevékenységeket.

Total budget
26,2 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
A pénzügyi közvetítők személyre szabott finanszírozási megoldásokat kínálnak az érdeklődő pályázóknak.
Who can apply
Az InvestEU Alap a következők számára érhető el:
• az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagjai, amelyek az EGT-nek is tagjai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban foglalt feltételekkel összhangban;
• csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek, a vonatkozó keretmegállapodásokban, a társulási tanács határozatában vagy más formalizált megállapodásokban foglalt, az említett országok uniós programokban való részvételére irányuló általános elveknek és feltételeknek megfelelően;
• az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozó általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
• egyéb harmadik országok, a harmadik ország uniós programokban való részvételét szabályozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban.
No. of partners needed
Nincs róla említés.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
A pályázatokat meghatározott pénzügyi közvetítőkhöz kell benyújtani.
Total initiative budget
A „szociális beruházás és készségfejlesztés” keret költségvetése: 2,8 milliárd euró
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3