Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Jaunųjų architektūros talentų apdovanojimas (YTAA)

Jaunųjų architektūros talentų apdovanojimas (YTAA) buvo įsteigtas 2016 m. siekiant paviešinti architektūros, miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros studentų iš visos Europos ir tam tikrų trečiųjų šalių baigiamuosius darbus. Apdovanojimas teikiamas kas antrus metus (lyginiais metais).

Kas tai?

2016 m. įsteigtas Jaunųjų architektūros talentų apdovanojimas (YTAA) papildė ES šiuolaikinės architektūros apdovanojimą, skiriamą talentingiems neseniai mokslus baigusiems architektams, urbanistikos specialistams ir kraštovaizdžio architektams.

Diplominius darbus apdovanojimui nominuoja architektūros mokyklos iš visos Europos ir atrinktų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, 2018 m. pasiūlymų sulaukta iš Kinijos ir Pietų Korėjos). Ekspertų komisija atrenka tris (arba keturis) laureatus, kuriems skiriama po 5 000 EUR, sukuriamas jų profilis svetainėje „World Architects“ ir teikiama parama pirmaisiais jų karjeros etapais.

YTAA organizuoja L. Mieso van der Rohe’s fondas, remiamas programos „Kūrybiška Europa“ ir bendradarbiaudamas su Europos architektūros švietimo asociacija (EAAE) ir Europos architektų taryba (ACE-CAE).

2016 m. ir 2018 m. šio apdovanojimo iškilmės surengtos Venecijos architektūros bienalėje. Į trumpąjį sąrašą patekę Europos ir kitų šalių kūrėjų projektai eksponuojami keliaujančioje parodoje, kuri prasideda Venecijoje.

 

Kam reikalingi šie apdovanojimai?

Jaunųjų architektūros talentų apdovanojimas (YTAA) gimė iš noro paremti jaunus architektūros ar urbanistikos srities talentus pirmaisiais jų profesinės veiklos metais.

Konkurso laureatai bus atsakingi už mūsų aplinkos transformaciją ateityje, tad jiems bus padedama kurti tinklus su žymiais architektais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais ar organizacijomis, dalyvaujančiais rengiant ES L. Mieso van der Rohe’s vardo apdovanojimus. Taip YTAA palengvins pirmuosius laureatų žingsnius profesiniame pasaulyje.

Be to, apdovanojimu siekiama viešinti architektūros mokyklas, kurios kokybišką architektūrą laiko varomąją darnaus vystymosi ir gyvenimo kokybės jėga.

 

Daugiau informacijos


Nuotrauka: L. Mieso van der Rohe’s fondas

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“