Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

“S+T+ARTS” ir platforma, kuras mērķis ir ciešāk sasaistīt tehnoloģijas un māksliniecisko praksi, lai risinātu Eiropai aktuālās sociālās, vides un ekonomiskās problēmas. Tā atbalsta radošāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku tehnoloģiju izstrādi, sadarbojoties māksliniekiem, zinātniekiem, inženieriem un pētniekiem. Tās centrā ir ideja, ka viedokļu apmaiņa un jaunu pētniecības un darījumdarbības ceļu pavēršana sniedz priekšrocības mākslas, zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Izmantojot dažādus pīlārus, iniciatīva “S+T+ARTS” piedāvā:

  • rezidences, kas padziļina zināšanu apmaiņu un sadarbību,
  • akadēmijas, kuras pievēršas tam, lai ar izglītības palīdzību mazinātu plaisu starp mākslu un tehnoloģijām,
  • reģionālos centrus, kuru mērķis ir paplašināt iniciatīvu vietējā līmenī,
  • tematiskus izmēģinājuma projektus un balvas, kas atbalsta radikāli inovatīvas tehnoloģijas, kuras izstrādātas sadarbībā ar māksliniekiem un vērstas uz mūsdienu problēmām.
Total budget
95,5 miljardi eiro programmai “Apvārsnis Eiropa”
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Neattiecas
Who can apply
Attiecināmības kritēriji katram pasākumam tiks precizēti uzaicinājuma tekstā.
No. of partners needed
Neattiecas
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
More info on the programme
Total initiative budget
Neattiecas
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6