Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

S+T+ARTS hu pjattaforma li għandha l-għan li torbot it-teknoloġija u l-prattika artistika aktar mill-qrib sabiex tindirizza l-isfidi soċjali, ambjentali u ekonomiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Hu jappoġġja l-iżvilupp ta’ teknoloġiji aktar kreattivi, inklużivi u sostenibbli permezz tal-kollaborazzjoni bejn l-artisti, ix-xjenzati, l-inġiniera u r-riċerkaturi. Hu ċċentrat fuq l-idea li l-arti, ix-xjenza u t-teknoloġija jistgħu jibbenefikaw mill-ixxerjar tal-perspettivi u l-ftuħ ta’ perkorsi ġodda għar-riċerka u n-negozju.

Permezz tal-pilastri differenti tiegħu, S+T+ARTS joffri:

  • Residenzi li japprofondixxu l-ixxerjar tal-għarfien u l-kollaborazzjoni
  • Akkademji li jiffukaw fuq it-tnaqqis tad-distakk bejn l-arti u t-teknoloġija permezz tal-edukazzjoni
  • Ċentri reġjonali maħsubin biex jespandu l-inizjattiva fil-livell lokali
  • Proġetti pilota tematiċi u premjijiet li jappoġġjaw teknoloġiji radikalment innovattivi żviluppati f’kollaborazzjoni mal-artisti u ffokati fuq sfidi kontemporanji
Total budget
€94.4 biljun għal Orizzont Ewropa
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
mhux applikabbli
Who can apply
Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għal kull azzjoni se jiġu speċifikati fit-test tas-sejħa.
No. of partners needed
mhux applikabbli
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Sejħiet għall-proposti
More info on the programme
Total initiative budget
mhux applikabbli
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6