Skip to main content

Culture and Creativity

L-Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ huwa programm ta’ skambju transfruntier, li jippermetti lill-intraprendituri żgħażagħ aspiranti jaħdmu ma’ imprendituri b’aktar esperjenza li jmexxu negozji żgħar f’pajjiżi oħra, u jitgħallmu mingħandhom.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

Proġett ta’ Solidarjetà hu attività ta’ solidarjetà mingħajr skop ta’ qligħ mibdija, żviluppata u implimentata miż-żgħażagħ stess għal perjodu ta’ bejn xahrejn u 12-il xahar. Proġett jinvolvi grupp ta’ minimu ta’ ħames żgħażagħ biex jiffokaw fuq suġġett identifikat b’mod ċar li se jesploraw permezz ta’ attivitajiet ta’ kuljum li jinvolvu l-membri kollha tal-grupp. Il-Proġetti ta' Solidarjetà jindirizzaw l-isfidi ewlenin fi ħdan il-komunitajiet, fejn rilevanti inklużi dawk identifikati b'mod konġunt fir-reġjuni tal-fruntiera u jenħtieġ li jipprovdu wkoll valur miżjud Ewropew ċar.

Il-programm “AKP-UE lejn industrija kulturali vijabbli”, għandu l-għan li jagħti spinta lill-potenzjal tas-settur kulturali u kreattiv u l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP). Il-programm għandu l-għan li jħeġġeġ l-intraprenditorija u l-innovazzjoni kulturali, joħloq impjiegi ġodda u jżid id-dħul tal-artisti u tal-professjonisti kulturali.

Il-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni tal-EIT huma sħubijiet li jlaqqgħu flimkien negozji, ċentri ta’ riċerka u universitajiet u li għandhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom u joħolqu ambjenti favorevoli għall-proċessi ta’ ħsieb kreattiv u l-innovazzjoni biex jiffjorixxu. Il-Komunitajiet jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi innovattivi, jibdew kumpaniji ġodda u jħarrġu ġenerazzjoni ġdida ta’ intraprendituri.

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa programm ġdid ta’ finanzjament li jiffoka fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi. Huwa jipprovdi finanzjament strateġiku biex jiġu indirizzati l-bosta sfidi li qed niffaċċjaw illum fir-rigward tat-teknoloġiji u l-infrastrutturi diġitali. Il-programm għandu l-għan li jaċċellera l-irkupru ekonomiku u jsawwar it-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u tal-ekonomija tal-Ewropa, filwaqt li jġib benefiċċji għal kulħadd, iżda b’mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

L-attivitajiet ta’ investiment jinvolvu attivitajiet ta’ riċerka, innovazzjoni, dimostrazzjoni u attivitajiet diġitali inklużi investimenti relatati mat-tnedija ta’ prodotti u teknoloġiji ġodda fis-suq. Jinkludu wkoll l-innovazzjoni organizzattiva u tal-proċessi, inklużi mudelli ta’ negozju ġodda u innovattivi f’oqsma differenti.

L-attivitajiet taħt is-sottoprogramm “Twessigħ tal-parteċipazzjoni u tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka” huma mmirati lejn il-promozzjoni tat-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati tar-riċerka billi tissaħħaħ l-interazzjoni bejn l-edukazzjoni u r-riċerka. Il-partijiet ikkonċernati fis-setturi kulturali u kreattivi jistgħu jkunu involuti bħala sħab fi proġetti ta’ riċerka mmirati lejn it-tisħiħ tal-eċċellenza fl-innovazzjoni, li jinvolvu ekosistemi ta’ atturi differenti li jistgħu jxerrdu l-għarfien u jwessgħu l-parteċipazzjoni fil-proċess tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Il-proġetti tar-raggruppament 3 “Sigurtà Ċivili għas-Soċjetà”, se jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika tal-UE relatati mas-sigurtà, inkluża ċ-ċibersigurtà, u t-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri u r-reżiljenza. Il-partijiet ikkonċernati tas-setturi kulturali u kreattivi jistgħu jinvolvu ruħhom fi: • Proġetti ta’ riċerka li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-traffikar ta’ oġġetti kulturali; • Il-valutazzjoni tar-riskji ta’ diżastri u l-vulnerabbiltajiet fis-siti ta’ wirt kulturali; • Avvenimenti kulturali kbar.

Cluster 1, “Saħħa” għandu l-għan li joħloq soċjetà Ewropea aktar b’saħħitha, aktar inklużiva u demokratika. Hu jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ teknoloġiji, setturi u ktajjen tal-valur diġitali emerġenti ewlenin.

Is-sejħiet għal proposti taħt id-destinazzjoni “Nibqgħu b’saħħitna f’soċjetà li qed tinbidel rapidament” jistgħu jinvolvu partijiet ikkonċernati kulturali bħala sħab li jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ stili ta’ ħajja u mġiba aktar tajbin għas-saħħa, u jistgħu jappoġġjaw soluzzjonijiet effettivi għall-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.

Subscribe to Arti tal-ispettaklu